Behandling af persondata ved rekruttering

Når du sender en ansøgning til NorthHouse Partners, giver du samtidigt dit samtykke til, at vi må anvende de af dig oplyst personoplysninger. 

Formålet med at indsamle personoplys-
ninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos NorthHouse Partners. Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. 

Vores kontaktoplysninger:
NorthHouse Partners ApS
CVR nr. 31474248
Tlf: 30302160

E-mail til os:   I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os. 

Når vi modtager din ansøgning: I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.  

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, emailadresse, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer, bopælsattest, fortrolighedserklæring, samtykkeerklæring for indhentelse af politigodkendelse, jf. lov om vagtvirksomhed. 

Vi anvender databeskyttelses-
forordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat og registrerer de fremsendte oplysninger i vores personaleadministrationssystem.  

Vi vurderer ansøgningen: Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette. 

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale: I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.  Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.   

Oplysninger fra personlighedstest: I forbindelse med rekruttering gennemfører virksomheden en personlighedstest. Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og den konkrete stilling.  

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden testen gennemføres. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.  

Opbevaring og sletning: Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder. Dog sletter vi resultatet fra din personlighedstest straks efter, at vi har givet dig afslag. 

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe. 

Opbevare ansøgning med henblik på senere rekruttering: I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette. 

Andre modtagere, der kan behandle dine oplysninger: I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der være andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan være offentlige myndigheder eller udbydere, der leverer systemer og bistår med administrative funktioner, f.eks.: 

Rekrutteringsbureau, Udbyder af personlighedstests mv., Medarbejdere i NorthHouse Partners. 

Dine rettigheder: Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

Tilbage til jobbeskrivelse